Něco z historie …

Plyn pro obyvatelstvo byl vpuštěn do hlavního potrubí plynárny v Brně 16. 11. 1945 ve 12 hodin.

Městská plynárna v Brně byla poškozena válečnými událostmi (zejména leteckými nálety) ze 60 %. Úsilím vedení podniku a zaměstnanců se podařilo za šest a půl měsíce zajistit dodávky plynu pro nemocnice, lékaře, domácnosti s malými dětmi a domácnosti odkázané pouze na vaření plynem.

Všichni odběratelé měli být připojeni po květnu 1946; podmínkou bylo dokončení všech rekonstrukčních prací, zvláště velkého plynojemu, dostatek pracovních sil a materiálu, mírná zima, která by umožnila pokračovat v opravných pracích, řádná dodávka uhlí. „Vedení podniku znovu žádá všechny obyvatele města Brna, aby přesně dbali pokynů vydaných městskou plynárnou, aby se podle nich řídili a nežádali nemožné.“

(Že plyn může být dobrý sluha, ale zlý pán, dokazuje fotografie zachycující následky výbuchu plynového potrubí na nároží ulic Příkop-Bratislavská-Ponávka v roce 1976.)

zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna, odkaz na Facebook na příspěvek