Naše firma byla založena v roce 1991 a za dobu více než dvacetiletého působení v oboru disponuje vysokými odbornými zkušenostmi a mimo to nabízí svým zákazníkům léty prověřenou spolehlivost a vysokou kvalitu.

Zpracováváme projektové dokumentace pro všechny stupně stavebních řízení včetně související inženýrské činnosti. Našimi spokojenými zákazníky jsou města, obce, soukromí investoři, projekční kanceláře i dodavatelské firmy.

Naším hlavním cílem je poskytnout zákazníkům maximální a komplexní servis a individuální přístup. Při zpracování zakázek se snažíme v co nejvyšší míře přizpůsobit požadavkům zákazníka při dodržení platných technických norem a platné legislativy a v neposlední řadě klademe velký důraz na výstupní kvalitu.

Nabízíme komplexní služby související s projektovou přípravou staveb, od předprojektové přípravy a průzkumných prací až po fázi povolovací a následný výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

 

Vodohospodářské stavby

V oboru se specializujeme především na následující oblasti:

Kanalizace

 • Navrhování nových systémů odkanalizování
 • Kanalizační sběrače a přivaděče
 • Rekonstrukce a opravy stávajících kanalizační sítí a stok
 • Čerpací stanice
 • Čistírny odpadních vod
 • Rekonstrukce a opravy stokových sítí
 • Optimalizace stávajících stokových sítí
 • Odvádění a retence srážkových vod
 • Provozní řády kanalizačních sítí

Vodárenství

 • Vodovodní sítě
 • Rekonstrukce a opravy vodovodních řadů
 • Vodovodní přivaděče a zásobovací řady
 • Čerpací stanice
 • Úpravny vody
 • Provozní řády vodovodů

 

Plynárenství

V oboru se specializujeme především na následující oblasti:

 • Nízkotlaké plynovody
 • Středotlaké plynovody
 • Vysokotlaké plynovody
 • Regulační stanice
 • Navrhování nových plynovodních sítí
 • Rekonstrukce a opravy stávajících plynovodů
 • Optimalizace plynovodních sítí