Spouštíme nový web

Přibližně od roku 2000, kdy jsme spustili naši první firemní webovou prezentaci, uběhla už dlouhá doba. A tak bylo načase zmodernizovat a představit našim stávajícím i novým klientům nový web. Sice na něm budou i za běhu probíhat úpravy a bude se postupně doplňovat, ale máme z něj radost! Nové firemní stránky jsme plánovali již déle, nicméně se několikrát odložil a tak se na novém firemním webu začalo pracovat někdy v srpnu 2013. Postupně jsme dávali dohromady koncepci nové prezentace. Našim cílem bylo mít web nejen moderní, ale i přehledný a s aktuálními informacemi. K tomu jsme se rozhodli, že půjdeme s dobou a budeme se prezentovat také na Facebooku, načež jsme si nechali vytvořit naši firemní stránku, kde se snažíme nejen o publikování aktuálních informací, ale také o kontakt s Vámi, našimi zákazníky. O design a podporu naší webové prezentace se nám postaralo grafické studio Artevio a obsah našich webových stránek je společným dílem celé firmy. Doufáme, že se Vám bude nový web líbit stejně jako...

read more

Zúčastnili jsme se semináře

Dne 6. února 2014 jsme se zúčastnili Semináře o armaturách pro STL plynovody a regulační stanice, který se konal v Jihomoravské armaturce s.r.o. v Hodoníně. Seminář pořádala Asociace projektantů plynárenských zařízení, které tímto děkujeme za organizaci. Během semináře jsme absolvovali prohlídku slévárny, 3D tiskárny, strojírny a centrálního skladu s panem Bc. Milanem Lenhartem a jeho kolegy, který nám byl skvělým průvodcem. Bylo zajímavé shlédnout procesy výroby. Člověk si pak uvědomil, jak příjemné a čisté je pracovní prostředí v naší firmě. Po obědě pokračoval seminář seznámením se s prodejním sortimentem firmy G.A.S. a.s. Ještě jednou děkujeme Asociaci a firmám JMA a G.A.S.  a těšíme se na další zajímavé...

read more

Něco z historie …

Plyn pro obyvatelstvo byl vpuštěn do hlavního potrubí plynárny v Brně 16. 11. 1945 ve 12 hodin. Městská plynárna v Brně byla poškozena válečnými událostmi (zejména leteckými nálety) ze 60 %. Úsilím vedení podniku a zaměstnanců se podařilo za šest a půl měsíce zajistit dodávky plynu pro nemocnice, lékaře, domácnosti s malými dětmi a domácnosti odkázané pouze na vaření plynem. Všichni odběratelé měli být připojeni po květnu 1946; podmínkou bylo dokončení všech rekonstrukčních prací, zvláště velkého plynojemu, dostatek pracovních sil a materiálu, mírná zima, která by umožnila pokračovat v opravných pracích, řádná dodávka uhlí. „Vedení podniku znovu žádá všechny obyvatele města Brna, aby přesně dbali pokynů vydaných městskou plynárnou, aby se podle nich řídili a nežádali nemožné.“ (Že plyn může být dobrý sluha, ale zlý pán, dokazuje fotografie zachycující následky výbuchu plynového potrubí na nároží ulic Příkop-Bratislavská-Ponávka v roce 1976.) zdroj: Internetová encyklopedie dějin Brna, odkaz na Facebook na příspěvek...

read more